Ervaar je stress, moeilijke emoties of een conflict tussen je gevoel en je verstand? Counselling helpt!

Ben je gespannen, onzeker, perfectionistisch, (hoog)gevoelig of pieker je veel?

Zoek je naar een veilige professionele gesprekspartner waar je je gevoelens en gedachten kunt bespreken en onderzoeken? Perspectief Counselling helpt je jezelf, je emoties en je stress beter te leren begrijpen en reguleren.

Wil je te weten komen of dit bij jou past? Je bent welkom voor een kennismakingsgesprek. Je hoeft het niet alleen te doen!  

NB Vanwege de maatregelen mbt het Coronavirus bespreken we vooraf of de counsellingsgesprekken face-to-face (op 1,5m) plaats kunnen vinden of via videobellen met een beveiligde verbinding. 

Vastlopen

Heb je het gevoel (bijna) vast te lopen in spanning, moeilijke, 'negatieve' en/of pijnlijke emoties zoals angst, verdriet, boosheid, verwarring en schaamte? Ook  een conflict in jezelf tussen je gevoel en je verstand, perfectionisme, onzekerheid en (hoog)gevoeligheid leiden vaak tot stress. 

Je kunt hiermee te maken krijgen in allerlei situaties, zoals persoonlijke of relatieproblemen en in je werk. Misschien twijfel je aan jezelf en/of veroordeel je jezelf hiervoor?  (zoals "dit lukt me nooit" of "ik ben niet goed genoeg"). Het kunnen bespreken met iemand, helpt.

Omgaan met emoties en stress

Goed omgaan met deze emoties en gedachten is vaak moeilijk, soms wordt je overspoeld en soms ga je ze uit de weg, bijvoorbeeld door ze te negeren of 'in je hoofd te gaan zitten'. Je hiervan bewust worden is de eerste stap in het reguleren! Dit kun je leren! 

Voorbeeld

Een voorbeeld van een situatie waarin mensen kunnen vastlopen is werk waarin je niet happy meer bent, maar waar je ook niet mee kunt / durft te stoppen om allerlei redenen. Je voelt je gespannen, gefrustreerd, ongerust en je piekert over je werk én over je redenen die je hebt er niet mee te kunnen stoppen. Je werkt hard om oplossingen te vinden, maar je concentratie wordt minder en je hoeveelheid energie ook. Soms heb je het idee in hetzelfde cirkeltje rond te draaien. Je veroordeelt jezelf hiervoor (als niet goed genoeg, zwak, dom enz) en ervaart steeds meer stress. Een keuze maken wordt steeds lastiger. In het kort: je gaat steeds meer 'in je hoofd zitten' en bent je minder bewust van je emoties. Je loopt vast in de emoties en gedachten en de stress hierdoor.

De kern

M.b.v. het (psychologische) model 'de Innerlijke Familie' en 'the Window of Tolerance' (model voor stressregulatie) kunnen we jouw situatie nader onderzoeken, verhelderen en zoeken naar mogelijkheden. Op deze manier je emoties en gedachten bespreken en reguleren met iemand bij wie je je veilig voelt, helpt. Dit is de kern van Perspectief Counselling. 

Verandering van perspectief biedt perspectief

Counselling

Om overzicht en inzicht te krijgen in je stressreacties en de achterliggende redenen kan het zeer helpend zijn om je situatie te bespreken met een professional. We kunnen samen jouw manier van omgaan met je emoties en gedachten onderzoeken m.b.v. het model van de Innerlijke Familie. Bijvoorbeeld m.b.v. playmobil-poppetjes maken we zichtbaar hoe jij je innerlijke familie inzet. Gaandeweg ontwikkel je meer begrip voor jezelf. Dit model biedt ook inzicht in welke kwaliteiten je hebt of kunt ontwikkelen ter verbetering van je situatie.

Reguleren

Ook je manier waarop je je emoties en stress reguleert is belangrijk. Ben je bijvoorbeeld snel geneigd om 'in je hoofd te gaan zitten' of wordt je 'meegesleurd op de golven van je emoties'? Hoe je je emoties kunt reguleren, onderzoeken we m.b.v. the Window of Tolerance. (met 'reguleren' wordt bedoeld een optimale respons op een stressor én weer tot rust kunnen komen)

Op een veilige plek je (steeds meer) bewust worden van wat er gebeurt ín jou en dit bespreekbaar maken in een vertrouwelijke relatie helpt om je gevoelens en gedachten, en dus jezelf, beter te leren kennen, begrijpen en reguleren. 

Ondersteuning

De stap zetten om je gedachten en gevoelens met iemand te bespreken en te onderzoeken kan kwetsbaar voelen en spanning geven. Veranderingen zijn voor veel mensen spannend en onzeker, zeker in het begin. De eerste stappen zijn je bewust worden van wat er ín jezelf gebeurt, en dat je er alleen niet uitkomt en hulp wilt. Omdat je dit nu leest heb je hierin al een stap vooruit gezet. Perspectief Counselling biedt je graag ondersteuning bij de stappen die volgen in jouw proces. In een kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer hierover. Neem gerust contact op!

Gespecialiseerd in coaching m.b.v. het 'Schilden van je Innerlijke Familie'-model. Een analyse m.b.v. het Innerlijke Familie model geeft inzicht in jezelf en de situatie, maakt het visueel en geeft praktische handvatten ter verbetering.   

De samenhang tussen de fysieke, psychische en sociale aspecten en nieuwe kennis over 'stressfysiologie'  en emotieregulatie vormen belangrijke uitgangspunten voor Perspectief Counselling. Je veilig voelen vormt de basis van bewustzijn van jezelf, van kunnen veranderen en dus van counselling.

Workshop Counselling

Registercounsellor ABvC

Registercounsellor ABvC

Dé Innerlijke Familie coach in Apeldoorn

Dé Innerlijke Familie coach in Apeldoorn

Welkom voor een kennismakingsgesprek

Welkom voor een kennismakingsgesprek

Even voorstellen

Graag stel ik me even voor: ik ben Janita Vos – de Boer (1974), ben getrouwd en moeder van 2 zonen.  Na de middelbare school heb ik de HBO opleiding tot verpleegkundige gevolgd, waarna ik heb gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige op de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis in Apeldoorn. Vanuit een grote interesse in mensen en wat hen beweegt, kwam ik bij counselling terecht en heb ik gekozen voor een opleiding tot stresscounsellor (bij Stichting Counselling Nederland; 2008-2012). Daarna ben ik gestart met mijn praktijk Perspectief Counselling.

In 2014 heb ik de opleiding ‘Schilden van je Innerlijke Familie-coaching’ voor professionals gevolgd bij Ariënne Klijn, grondlegster van het Schildenmodel. Tijdens deze opleiding tot Innerlijke Familie-coach werd ik nog enthousiaster over deze manier van werken. Het geeft mij inzicht in mijzelf, in mensen en in communicatie op een leuke en eenvoudige manier. Sindsdien heb ik diverse bijscholingen over het Innerlijke Familie-model gedaan, waarin ik mijn kennis en ervaring vergroot en verdiep. In november '16 heb ik ook het diploma Psychosociale Basiskennis behaald. In maart '18 heb ik de opleiding relatiecoaching m.b.v. de Innerlijke Familie afgerond. 

In mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling lag voorheen de nadruk op een analytische, rationele en oplossingsgerichte werkwijze. In de afgelopen jaren heb ik mijn zelf-bewustzijn en mijn empathische, ervaringsgerichte kant veel meer ontwikkeld. Van de samenhang tussen lichaam en geest, de wederzijdse invloed op elkaar en hoe je hiermee om kunt gaan, ben ik me steeds meer bewust. Daarom zijn persoonlijke ontwikkeling, ontstressen, een holistische visie en afstemmen op de ander en zijn/haar vragen, mogelijkheden en wensen erg belangrijk voor mij. In 2019 heb ik de cursus Smart Body Smart Mind van Irene Lyon gedaan, waarin ik veel geleerd heb over de bio-psycho-sociale visie op stress, de samenhang tussen lichaam, geest en de omgeving. De hierbij behorende tools verdiepen mijn leerproces en verbreden mijn kennis en ervaring. Hierbij sloten de verdiepingsdagen over Innerlijke familiedynamiek door o.a. Arienne Klijn goed aan, hier heb ik de Window of Tolerance leren kennen. Dit model gecombineerd met de Innerlijke Familie vormt de kern van mijn werkwijze.

 

Mijn visie

Contact opnemen

Je bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Heb je vragen, wil je meer weten of een afspraak maken? Neem dan contact met mij op via 06-12863900 of het contactformulier. Ik ben bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren. Je ontvangt binnen 1 werkdag een reactie van mij.

Als ik in gesprek ben met een cliënt, richt ik daar mijn aandacht op. Ik kan dan de telefoon niet opnemen. Spreek alsjeblieft de voicemail in, dan bel ik je zo spoedig mogelijk terug. Ik hoor graag van je!